(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Trường THCS Cao Thắng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin thuộc Trường THCS Cao Thắng để kinh doanh dịch vụ ăn uống và văn phòng phẩm cho học sinh tại trường (mặt bằng cho thuê là đất trống), chi tiết như sau: - Diện tích: 50 m2. - Thời hạn thuê: 05 năm, mỗi năm 08 tháng. - Giá thuê cố định trong 05 năm. - Điều kiện thanh toán: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê tài sản, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán đầy đủ số tiền trúng đấu giá của năm thứ nhất theo kết quả trúng đấu giá cho bên có tài sản (Dự kiến năm đầu tiên cho thuê 6 tháng, thời gian bắt đầu thuê từ tháng 11 năm 2021). Từ năm thứ 2 trở đi đơn vị trúng đấu giá thanh toán tiền thuê tài sản háng năm theo giá trúng đấu giá vào đầu mỗi năm học, dự kiến từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 9 hằng năm.

Trường THCS Cao Thắng

Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Cao Thắng, thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Cao Thắng, thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Cao Thắng, thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Cao Thắng, thành phố Đà Nẵng ảnh 4