(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 795483 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/01/2019. Thuộc thửa đất số 1037, tờ bản đồ số 52 tại làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích 1.753,7m2.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai

Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.753,7m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.753,7m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2