(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ có tài sản đảm bảo của ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn vào ngày 11/11/2021 như sau:
Ngày 11/11/2021, đấu giá khoản nợ của ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1