(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP TMSX Muối Thiên Nhiên, ông Nguyễn Hữu Khoa và bà Hoàng Thị Hạnh tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn vào ngày 11/11/2021 như sau:
Ngày 11/11/2021, đấu giá khoản nợ của doanh nghiệp và cá nhân tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1