(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Trường THCS Nguyễn Văn Lo ủy quyền như sau:

Cho thuê mặt bằng bán căn tin. Diện tích: 54m2

Trường THCS Nguyễn Văn Lo

Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Lo, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Lo, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Lo, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Lo, tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Lo, tỉnh Tiền Giang ảnh 5
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Lo, tỉnh Tiền Giang ảnh 6
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Lo, tỉnh Tiền Giang ảnh 7
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Lo, tỉnh Tiền Giang ảnh 8