(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Gòn Toàn Phát thông báo đấu giá 3 khoản nợ của Công ty TNHH Phong Nguyên (Công ty Phong Nguyên), Công ty TNHH Kinh Tân (Công ty Kinh Tân), Công ty CP Quản lý xanh (Công ty Quản lý xanh) tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn vào ngày 11/11/2021 như sau:
Ngày 11/11/2021, đấu giá 3 khoản nợ của Công ty Phong Nguyên, Công ty Kinh Tân, Công ty Quản lý xanh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1