(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Quảng Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính ủy quyền như sau:

Xe ô tô Toyota Corolla Altis, biển kiểm soát 29M-008.94

Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính

Ngày 11/10/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Corolla Altis tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Corolla Altis tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Corolla Altis tại Hà Nội ảnh 3