Ngày 10/7/2020, đấu giá 105 máy biến áp tại tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/7/2020 do Công ty Điện lực Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Đấu giá: 105 máy biến áp chuyển qua công cụ, dụng cụ hư hỏng cần thanh lý (Chất thải nguy hại) của Công ty Điện lực Ninh Thuận.

1. Tài sản đấu giá: 105 máy biến áp chuyển qua công cụ, dụng cụ hư hỏng cần thanh lý (Chất thải nguy hại, mã số chất thải nguy hại: 170305) của Công ty Điện lực Ninh Thuận, cụ thể như sau: 

Ngày 10/7/2020, đấu giá 105 máy biến áp tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 10
Ngày 10/7/2020, đấu giá 105 máy biến áp tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 11
Lưu ý: Đơn vị trúng đấu giá tài sản phải chịu trách nhiệm bố trí phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 434.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng). Giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

3. Bước giá (theo khoản 2 Điều 2 Hợp đồng số 23/2020/HĐDVĐGTS ngày 24/6/2020): 21.700.000 đồng (Hai mươi mốt triệu bảy trăm ngàn đồng).

  4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước (theo khoản 3 Điều 2 Hợp đồng số 23/2020/HĐDVĐGTS ngày 24/6/2020): 86.800.000 đồng (Tám mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 07/7/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/7/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 25/6/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/7/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: ngày 07/7/2020 và ngày 08/7/2020 trong giờ hành chính tại kho Công ty Điện lực Ninh Thuận (Số 833 đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày từ ngày 25/6/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/7/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá của đơn vị phải có đóng dấu của đơn vị (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Bản chính Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại còn hiệu lực và Giấy phép đăng ký kinh doanh để đối chiếu (nộp bản photocopy có chứng thực trong thời hạn 6 tháng);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải có Giấy ủy quyền (Giấy ủy quyền phải đánh máy) hợp lệ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

  a) Thời gian đấu giá: vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 10/7/2020 (Sáng thứ sáu).

  b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

  9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 251/QC-TTDVĐGTS ngày 24/6/2020. 

  Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 251/QC-TTDVĐGTS ngày 24/6/2020)

Chuyên đề