(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA phối hợp với Công ty Vận tải biển VIMC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2021 do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP ủy quyền như sau:
Ngày 10/9/2021, đấu giá Tàu Vinalines Glory tại Hà Nội

Công ty Đấu giá hợp danh VNA. Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (số 66 đường 19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tổ chức đấu giá:

Tài sản đấu giá: Tàu Vinalines Glory; hô hiệu/số IMO: XVQK/ 9337303 (chi tiết tại hồ sơ mời tham gia đấu giá).

Giá khởi điểm:

+ Người mua trong là tổ chức, cá nhân trong nước: 188.450.000.000 đồng.

+ Người mua là tổ chức, cá nhân nước ngoài: 8.088.000 USD. Tỷ giá quy đổi VNĐ/USD tạm tính: 23.300.

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và số tiền mà khách hàng trúng đấu giá (bên mua tàu) phải thanh toán cho Công ty Vận tải biển VIMC đối với lượng nhiên liệu, dầu nhờn chưa sử dụng (trong các thùng phuy nguyên, trong các két chứa theo biên bản giám định độc lập của đơn vị có chức năng giám định) và thực phẩm còn lại trên tàu tại thời điểm bàn giao tàu. Tiền nhiên liệu tính theo giá Hongkong (Hongkong Bunker Prices) trên trang http://shipandbunker.com ngày gần nhất với thời điểm bàn giao tàu. Tiền dầu nhờn tính theo giá ghi trên hóa đơn mua hàng lần gần nhất (last invoices). Tiền thực phẩm được tính theo số lượng còn lại trên tàu tại thời điểm bàn giao tàu và giá ghi trên hóa đơn mua hàng lần gần nhất (last invoices). Khách hàng trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí theo các quy định hiện hành đối với các khoản tiền nhiên liệu, dầu nhờn và thực thẩm.

Mọi chi phí liên quan đến việc di chuyển, tháo dỡ, chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, thuế xuất, nhập khẩu, phí giám định, phí công chứng, phí thuế khác nếu phát sinh do khách hàng trúng đấu giá chịu.

Đơn vị có tài sản: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP. Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Đơn vị được ủy quyền thực hiện bán tài sản: Công ty Vận tải biển VIMC. Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tiền đặt trước: 37.000.000.000 đồng.

Tiền hồ sơ là: 500.000 đồng/hồ sơ.

Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’, ngày 24/8/2021 đến 16h00’, ngày 07/9/2021 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ) bằng các hình thức:

- Trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh VNA. Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (số 66 đường 19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; hoặc

- Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với thành phố Hà Nội, khách hàng đăng ký mua hồ sơ, mua hồ sơ bằng hình thức gửi thư điện tử (email), nộp hồ sơ bằng đường bưu chính (hồ sơ tham gia đấu giá gửi qua đường bưu chính nếu quá thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo thông báo của công ty đều bị coi là không hợp lệ), khách hàng gửi yêu cầu đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá đến địa chỉ thư điện tử (email) của Công ty: nghiepvu@vietnamauction.vn.

Xem tài sản: Từ 08h00’, ngày 31/8/2021 đến 16h00’, ngày 01/9/2021. Tàu đang khai thác, khách hàng xem tài sản tại địa điểm tàu đang neo đậu theo thông báo cụ thể từ Công ty Vận tải biển VIMC hoặc xem tài sản qua ảnh, phim ảnh (video).

Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản công ty từ ngày 07/9/2021 đến ngày 09/9/2021. Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có về tài khoản của công ty trước 17h00, ngày 09/9/2021.

Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo Quy chế đấu giá.

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’, ngày 24/8/2021 đến 16h00’, ngày 07/9/2021 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ) bằng các hình thức:

- Trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh VNA. Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (số 66 đường 19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; hoặc

- Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với thành phố Hà Nội, khách hàng nộp phiếu trả giá bằng đường bưu chính (phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính nếu quá thời hạn nộp phiếu theo thông báo của công ty đều bị coi là không hợp lệ).

Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào lúc 10h00’, ngày 10/9/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh VNA. Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (số 66 đường 19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trả lại khoản tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ điện thoại: 024.85856595.