(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2020 do Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 61 ngày 23/7/2020 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản lần 1 ngày 13/8/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hồ Chí Minh và Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

1. Bên có tài sản đấu giá: Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan. Địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Tổng cục Hải quan, số 9 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

2. Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản đấu giá: Hàng hoá tổng hợp (Quần áo, loa thùng, bình hoa các loại sành sứ...). (Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 311.1/2020/CT-TĐG/AVC ngày 20/5/2020 của Công ty TNHH định giá Châu Á).

4. Hồ sơ pháp lý tài sản: Tài sản tang vật hành chính bị tịch thu, hồ sơ pháp lý gồm:

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3176/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

- Quyết định số 1199/QĐ-TCHQ ngày 24/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

- Chứng thư thẩm định giá số 311.1/2020/CT-TĐG/AVC ngày 20/5/2020 của Công ty TNHH Định giá Châu Á;

- Biên bản họp ngày 09/6/2020 của Hội đồng xác định giá khởi điểm tài sản chuyển bán đấu giá;

- Công văn số 677/ĐTCBL-P4 ngày 26/6/2020 của Cục Điều tra chống buôn lậu về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

5. Giá khởi điểm: 224.633.977đồng (Hai trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi ba ngàn, chín trăm bảy mươi bảy đồng).

6. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

7. Tiền hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng.

8. Bước giá: 2.000.000 đồng.

9. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một lần tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Theo Điều 42 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016).

10. Thời gian xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 24/8/2020 đến 16 giờ 30 ngày 07/9/2020 (Trong giờ hành chính).

11. Thời gian xem hiện trạng tài sản: Ngày 31/8/2020 và ngày 01/9/2020 tại số 118 đường Chuyên Dùng 9, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. (Liên hệ anh Kim số điện thoại 0983.926.308).

12. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/9/2020 đến 17 giờ 00 ngày 09/9/2020. Người tham gia đấu giá và Trung tâm có thể thoả thuận nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

13. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 ngày 10/9/2020.

14. Địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

15. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

16. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, trường hợp phức tạp không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày bên có tài sản nhận được đủ tiền bán tài sản do người trúng đấu giá thanh toán trực tiếp vào tài khoản của bên có tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Ngày 10/9/2020, đấu giá tang vật hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 1
Ngày 10/9/2020, đấu giá tang vật hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 2
Ngày 10/9/2020, đấu giá tang vật hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 3
Ngày 10/9/2020, đấu giá tang vật hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 4
Ngày 10/9/2020, đấu giá tang vật hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 5
Ngày 10/9/2020, đấu giá tang vật hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 6