(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/8/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Địa chỉ: Số 51, đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 16 thửa đất tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 152,6m²/thửa đến 259,8m²/thửa; Giá khởi điểm từ 183.000.000 đồng/thửa đến 337.000.000 đồng/thửa.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Diện tích đất, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND xã Bắc Trạch.

4. Tiền đặt trước: Nộp từ 15% - 20% trên giá khởi điểm của thửa đất đăng ký.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 100.000 đồng hoặc 200.000 đồng/thửa đất/hồ sơ đăng ký (Tùy theo thửa đất đăng ký)

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

8. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 22/7/2020 đến 16h30’ ngày 07/8/2020 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Địa chỉ: Số 51, đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 05/8/2020 đến 16h30’ ngày 07/8/2020 (Trong giờ hành chính) vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian, địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 08h00’ ngày 10/8/2020 tại UBND xã Bắc Trạch.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND xã Bắc Trạch./.

PHỤ LỤC

Ngày 10/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 10/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 2