(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản tháo dỡ do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Quốc quản lý sản vào ngày 10/7/2020 như sau:

1. Trường TH & THCS Bãi Thơm.

- Nhà số 3, diện tích: 40 m2; nhà số 5, diện tích: 192m2.

- Giá khởi điểm: 22.200.000 đồng.

2. Trường TH & THCS Cửa Dương.

- Căn tin và nhà kho 04 phòng, diện tích: 143 m2.

- Giá khởi điểm: 14.000.000 đồng.

3. Nhà đón tiếp thân nhân Liệt sĩ.

- Tổng diện tích: 146,1 m2 (Trong đó: Nhà đón tiếp thân nhân 95m2; Hàng ba 51,1m2).

- Giá khởi điểm: 11.533.000 đồng.

* Tài sản nêu trên đấu giá và bàn giao theo hiện trạng.

+ Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000 - 100.000 đồng/đơn đăng ký.

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/6/2020 đến hết ngày 07/7/2020 tại nơi tài sản tọa lạc (giờ hành chính).

+ Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm. Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, từ ngày 06/7/2020 đến ngày 16 h ngày 07/7/2020.

+ Thời gian bán hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 07/7/2020 (giờ hành chính) tại Công ty.

+ Tổ chức đấu giá: Lúc 14h ngày 10/7/2020 tại Hội trường phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Quốc.

+ Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497, Fax: 0297 3920347.