(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2022 do Công ty Cổ phần Bột giặt LIX ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

Địa chỉ: Số 3, đường Số 2, Khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 10/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 07/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 19/05/2022 - 17:00 07/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 10/06/2022

Địa điểm: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ảnh 2
Ngày 10/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ảnh 3
Ngày 10/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ảnh 4
Ngày 10/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ảnh 5