(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2021 do Công ty Điện lực Tuyên Quang ủy quyền như sau:
Ngày 10/6/2021, đấu giá tài sản, vật tư thanh lý tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 1