(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 10/4/2021, đấu giá xe ô tô Chevrolet Colorado tại Hà Nội ảnh 1