(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2021 do Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền cho thuê trông, giữ xe cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, diện tích 442 m2 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn trong thời hạn 03 năm, tính từ ngày bên A làm biên bản bàn giao quyền khai thác dịch vụ cho người trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 2.520.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).

- 70.000.000 đồng/ tháng (Bảy mươi triệu đồng trên một tháng) (theo đề nghị của bên A); từ đủ 03 năm (36 tháng) kể từ ngày ký kết hợp đồng thực hiện cung cấp dịch vụ, đơn vị trúng đấu giá cộng thêm chỉ số tăng trưởng mỗi năm 5% /giá trị phải nộp hằng năm.

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày mở cuộc đấu giá tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn. Địa chỉ: 202 Quang Trung, P. Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 07/4/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 10/4/2021, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hinh thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

7. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có điều kiện, nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản nói trên phải làm thủ tục đăng ký đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, nộp khoản tiền đặt trước 400.000.000 đồng bằng chuyển khoản vào TK: 4300201003401 tại Agribank tỉnh Bình Định hoặc các tài khoản khác của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 500.000 đồng/hồ sơ. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ có thỏa thuận khác).

Lưu ý:

1./. Yêu cầu đối với người tham gia đấu giá quyền cung cấp dịch vụ giữ xe thu phí cho bệnh nhân

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và có giấy tờ tùy thân theo quy định, có năng lực tài chính và năng lực tổ chức quản lý điều hành việc trông giữ xe thu phí;

- Cá nhân, tổ chức trúng đấu giá phải tuân thủ các quy định của pháp luật đối với dịch vụ khai thác;

- Dịch vụ cung cấp phải đảm bảo yêu cầu chất lượng, nhân viên phục vụ phải đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe và có nhân thân tốt, thái độ phục vụ văn minh, lịch sự, đạo đức tốt;

- Các cá nhân đã từng trúng thầu dịch vụ giữ xe cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn ở các lần đấu giá trước thì phải có xác nhận của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn về quá trình thuê dịch vụ giữ xe không vi phạm các điều kiện trong hợp đồng đã ký kết;

2./. Yêu cầu đối với người trúng đấu giá quyền trông giữ xe thu phí

- Thực hiện đúng mục đích cho thuê theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Bệnh viện;

- Đơn vị thuê phải có giấy phép kinh doanh và các giấy tờ khác theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước;

- Thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản khác (nếu có) cho Nhà nước theo quy định;

- Cá nhân hoặc tổ chức trúng đấu giá phải đầu tư cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ giữ xe cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn theo quy định;

- Giữ xe đúng khuôn viên quy định, có nội quy giữ xe rõ ràng, đảm bảo an ninh trật tự an toàn, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh khu vực giữ xe sạch sẽ;

- Đơn vị thuê phải giữ gìn và bảo quản tài sản cho thuê, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải thực hiện bồi thường theo quy định;

- Thực hiện đúng nội quy và quy chế của cơ quan cho thuê;

- Không được mang vũ khí, chất dễ cháy, hàng quốc cấm vào trong khuôn viên của Bệnh viện;

- Đơn vị thuê không được tự ý sang nhượng cho bất kỳ cá nhân và đơn vị nào khi chưa có sự đồng ý của Lãnh đạo Bệnh viện;

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương với số tiền bằng 1/2 giá khởi điểm của tháng (35.000.000 đồng: Ba mươi lăm triệu đồng);

- Thanh toán tiền điện, nước phát sinh hàng tháng theo chỉ số công tơ và đồng hồ nước đã có sẵn;

- Thực hiện niêm yết công khai và thu giá giữ xe đúng theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Bình Định;

- Về nhân sự tổ chức giữ xe, phải đảm bảo đủ người để giữ xe nhưng tối thiểu phải từ 02 người trở lên;

- Phải có phương án và trách nhiệm bồi thường khi xảy ra mất xe;

- Trả tiền thuê mặt bằng theo đúng thời gian quy định sau khi hợp đồng được ký kết;

- Trường hợp thu giá giữ xe không đúng quy định hoặc không thực hiện đúng theo hợp đồng:

+ Lần 01: lập biên bản nhắc nhở lần đầu;

+ Lần 02: lập biên bản nhắc nhở lần 2;

+ Lần 03: lập biên bản cắt hợp đồng và tổ chức, cá nhân không được nhận lại số tiền đặt cược đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá bãi giữ xe của Bệnh viện trong lần đấu giá kế tiếp.

- Trong quá trình hoạt động, đơn vị cung cấp dịch vụ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: Sử dụng tài sản trúng đấu giá không đúng mục đích; Vi phạm pháp luật hiện hành; Gây gỗ đánh nhau với khách hàng; Vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.

- Những vấn đề khác có liên quan, đơn vị thuê phải có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bệnh viện bằng văn bản để xem xét giải quyết. Nếu không thực hiện những yêu cầu nêu trên thì đơn vị thuê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

- Khi có yêu cầu tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn thì đơn vị thuê tài sản phải nghiêm túc chấp hành. Nếu không thực hiện thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

- Nộp tiền trúng đấu giá quyền cung cấp dịch vụ giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn vào 5 ngày đầu tiên của tháng;

- Người trúng đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá hằng tháng tại Phòng kế toán của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn;

- Các điều kiện khác bên thuê và Bệnh viện sẽ thống nhất khi ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, TP.Quy Nhơn. ĐT: 0256.3812837; 3822216.