(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2021 do Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 10/12/2021, đấu giá vườn cây cao su thanh lý tại TP.HCM ảnh 1