(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2021 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế ủy quyền như sau:
Ngày 10/12/2021, đấu giá 2 căn hộ chung cư tại Quận 6, TP.HCM ảnh 1