(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 như sau:

Về việc đấu giá cho thuê sử dụng tạm thời mặt bằng kinh doanh tại các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế được giao quản lý.

Được sự thống nhất của UBND thành phố Huế, Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức đấu giá cho thuê sử dụng tạm thời mặt bằng kinh doanh tại các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế được giao quản lý, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM MẶT BẰNG KINH DOANH:

1. Vị trí, diện tích, ngành nghề kinh doanh: (Theo bảng phụ lục đính kèm)

2. Hình thức, thời hạn sử dụng mặt bằng, công tác quản lý: 01 năm (một năm) kể từ ngày có văn bản thông báo kết quả trúng đấu giá của cấp có thẩm quyền; Trong thời gian cho thuê, Bên cho thuê có quyền thu hồi để sử dụng vào mục đích khác khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền. Khi thu hồi sẽ thông báo trước 30 ngày, Bên thuê tự tháo dỡ, di chuyển phần tài sản đã tạo dựng, trả lại nguyên trạng ban đầu cho Bên cho thuê, không được bồi thường, hỗ trợ và được hoàn trả số tiền thuê mặt bằng sau khi trừ đi tiền thuê mặt bằng trong thời gian đã sử dụng. Sau khi hết hạn hợp đồng, nếu Bên thuê có nhu cầu tiếp tục sử dụng mặt bằng và cấp có thẩm quyền chưa có chủ trương sử dụng vào mục đích khác thì Bên thuê sẽ được ưu tiên thuê lại theo hình thức từng năm một.

- Hình thức trả tiền: Trả tiền hằng năm.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê sử dụng tạm thời mặt bằng kinh doanh thông qua hình thức đấu giá công khai, rộng rãi.

- Công tác quản lý: Bên thuê chỉ được sử dụng mặt bằng theo hiện trạng. Nghiêm cấm xây dựng kiên cố, chỉ cho phép xây dựng tạm bằng các vật liệu lắp ghép và phải được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

- Thông tin quy hoạch: Theo thông tin và thông số đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp đối với từng lô đất, khu đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH:

Thực hiện theo Công văn số 5422/UBND-GPMB ngày 27/10/2020 của UBND thành phố Huế; Công văn số 1018/TCKH-GCS ngày 21/10/2020 của Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Huế và Công văn số 2392/TTPTQĐ-QLN ngày 23/10/2020 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế kèm theo phương án đấu giá cho thuê tạm thời mặt bằng kinh doanh tại các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế được giao quản lý,

(Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của các mặt bằng đấu giá theo bảng phụ lục kèm theo).

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị tổ chức đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều mặt bằng kinh doanh khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/12/2020 tại các mặt bằng cho thuê theo thông báo này.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan đến tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 07/12/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/12/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều mặt bằng kinh doanh khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký.

* Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/12/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 07/12/2020 cho đến 17h00 ngày 09/12/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

- Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 09/12/2020.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 10/12/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Ngày 10/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 10/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2