(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2020 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 10/11/2020, đấu giá xe ô tô khách Tracomeco Universe tại TPHCM ảnh 1