(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hàm Rồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tổng diện tích khu đất đấu giá 14.311,0 m2 gồm 127 lô đất thuộc án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư Đồng Bông - Đồng Sác xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn.

Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 14.311,0 m2 đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 14.311,0 m2 đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 14.311,0 m2 đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 14.311,0 m2 đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 14.311,0 m2 đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 14.311,0 m2 đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6