(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2019 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Tài sản đấu giá:

- Người có tài sản 1: Chi cục THADS huyện Chợ Gạo. Đ/c: Ô1, khu 1, TT. Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tài sản 1: QSDĐ có DT 148,4 m2 đất ONT, thửa 227, TBĐ số 11 tại ấp Phú Khương B, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang theo GCN QSDĐ BD758860, số vào sổ cấp GCN: CH02233 do UBND huyện Chợ Gạo cấp ngày 01/06/2011. Giá khởi điểm (GKĐ): 54.874.000 đ.

- Người có tài sản 2 + tài sản 3: Chi cục THADS thị xã Cai Lậy. Đ/c: Ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tài sản 2: QSDĐ có DT 68,7 m2 đất CLN tại khu phố Mỹ Thuận, P. Nhị Mỹ, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo trích đo ngày 24/01/2018 của chi nhánh VPĐKĐĐ TX.  Cai Lậy. GKĐ: 138.522.000 đ. Tài sản 3: QSDĐ có DT đo đạc thực tế 1057,1 m2 đất CLN, thửa 265, TBĐ số 6, tại ấp 6, xã Tân Bình, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo GCN QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất BY 479824, số vào sổ cấp GCN: CH01120 do UBND TX. Cai Lậy cấp ngày 10/02/2015. GKĐ: 194.203.000 đ.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tài sản 1 là 10.000.000 đ/hs; Tài sản 2 là 27.000.000 đ/hs; Tài sản 3 là 38.000.000 đ/hs.

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá: Tài sản 1, tài sản 2, tài sản 3 là 100.000 đ/hs.

5. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính tài sản 1, tài sản 2, tài sản 3 kể từ ngày niêm yết đến ngày 08/10/2019 trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc: Ngày 04, 07, 08/10/2019 vào tài khoản công ty số: 150180689000040 - EIB Chi nhánh Mỹ Tho.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 (Tài sản 1); 08 giờ 30 (Tài sản 2); 10 giờ 00 (Tài sản 3) ngày 10/10/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.