(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2022 do VCB Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 10/1/2022, đấu giá quyền tài sản/phát sinh tương ứng 20% phần vốn góp của TCT Tư vấn TK dầu khí -CTCP ảnh 1