(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2022 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 10/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương ảnh 1