(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2021 do Văn phòng I tại Hà Nội – Bộ kế hoạch và đầu tư ủy quyền như sau:

03 xe ô tô thanh lý

Văn phòng I tại Hà Nội – Bộ kế hoạch và đầu tư

Ngày 1/9/2021, đấu giá 03 xe ô tô thanh lý tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 1/9/2021, đấu giá 03 xe ô tô thanh lý tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 1/9/2021, đấu giá 03 xe ô tô thanh lý tại Hà Nội ảnh 3