(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2020 do Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng số 26/HĐĐG-TS ngày 13/8/2020 đã ký giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình về việc đấu giá tài sản.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, số tiền đặt trước, phí hồ sơ tham gia đấu giá:

* Tài sản đấu giá:

Ngày 1/9/2020, đấu giá xe ô tô và xe máy thanh lý tại tỉnh Thái Bình ảnh 1


(Số tiền bằng chữ: Năm mươi triệu hai trăm nghìn đồng)

* Giá khởi điểm: 50.200.000 đồng (Năm mươi triệu hai trăm nghìn đồng).

* Số tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

* Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/1hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng một hồ sơ); Theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá tại vòng đấu theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm trên và giá trúng đấu giá không bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí khác theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí trên.

4. Thời gian địa điểm xem tài sản: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào 25/8/2020 và ngày 26/8/2020 (Trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 14/8/2020 đến ngày 27/8/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc)

- Địa điểm: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình;

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá tài sản phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự;

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Các trường hợp không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Cá nhân, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó.

7. Hình thức và phương thức đấu giá

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng cho tài sản tại cuộc đấu giá.

* Phương thức đấu giá:

- Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

+ Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự chứng kiến của ban Giám sát và người tham gia đấu giá.

+ Đấu giá viên công bố người giá trả cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trong trường hợp người điều hành đã công bố người trúng đấu giá nhưng người này từ chối mua thì người trả giá liền kề sẽ là người trúng đấu giá tài sản đó, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc đấu giá tài sản đó không thành, tài sản đó được để lại đấu giá lần sau.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước vào ngày 28/8/2020 và ngày 31/8/2020

- Trong trường hợp đến 18 giờ ngày 31/8/2020 số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thì không được tham gia đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nếu không tham gia buổi mở cuộc đấu giá (nhận phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá) sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước trừ trường hợp bất khả kháng.

- Số tiền đặt trước được nộp tại:

+ Tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Bình. (Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí Thành phố Thái Bình).

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển tiền trên internet Banking nội dung phải ghi rõ: Họ tên, số CMND, ngày cấp, nơi cấp của người tham gia đấu giá. (Khi đi đấu giá người tham gia đấu giá phải mang theo giấy xác nhận của ngân hàng).

9. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá

- Thời gian: Hồi 14 giờ, ngày 01/9/2020

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

10. Thời gian, địa điểm nhận lại khoản tiền đặt trước nếu không trúng đấu giá

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/9/2020

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình (Số 06 phố Hai Bà Trưng, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Kính mời cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Khi nộp đơn, người đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 01 bản CMND phôtô, sổ hộ khẩu.

- Người tham gia đấu giá không được hoàn trả tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

- Người trong cùng hộ khẩu không được tham gia đấu giá cùng 01 lô đất.

- Người tham gia đấu giá vào phòng đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp tiền đặt trước và giấy ủy quyền (nếu có).

- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nếu không tham gia buổi mở cuộc đấu giá (nhận phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá) sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước trừ trường hợp bất khả kháng.