(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/7/2022 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc

Địa chỉ: Số 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0934.265.474

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 377, tờ bản đồ số 14, có diện tích 234,12m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 335369, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CS - 04277 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 30/01/2018

01

Theo hiện trạng thực tế

Khối 7 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

15,493,425,726

2,000,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 28/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 30/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 08/06/2022 - 16:30 28/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc, Địa chỉ: số 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 01/07/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc

Xem file chi tiết tại đây