(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2020 do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã Ba Đồn ủy quyền như sau:

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất thuộc dự án: Quy hoạch điểm dân cư Diên Phúc, phường Quảng Phúc và 02 thửa đất thuộc dự án: Quy hoạch chi tiết khu dân cư thuộc phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Số lượng thửa đất: 09 thửa đất.

Tổng diện tích 09 thửa đất: 2.047,0 m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT)

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Tổng giá khởi điểm 09 thửa đất: 4.544.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi tư triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí, lệ phí và các chi phí khác phục vụ cho việc kê khai đăng ký quyền sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của Nhà nước.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Tài sản được bán theo hiện trạng và theo phương thức đấu giá công khai.

Đại diện đơn vị có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất thị xã Ba Đồn. Địa chỉ: Số 83A, đường Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

+ Đối với các thửa đất có mức giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng thì tiền hồ sơ là 200.000 đồng/hồ sơ/thửa và tiền đặt trước là 50.000.000 đồng.

+ Đối với các thửa đất có mức giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng thì tiền hồ sơ là 500.000 đồng/hồ sơ/thửa và tiền đặt trước là 100.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 09/05/2020 đến 16h30’ ngày 29/05/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Tài sản được đăng: Trên báo Quảng Bình ngày 09/05/2020 và ngày 13/05/2020.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 15/05/2020 (trong giờ hành chính), tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ);

Theo phương thức trả giá lên (bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm);

Bước giá tối thiểu 5.000.000 đồng/01 lần trả giá, tối đa không hạn chế (áp dụng cho trường hợp một thửa đất có 2 người trở lên cùng trả giá cao nhất và bằng nhau).

Đối tượng, điều kiện và cách thức thực hiện thủ tục đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo đối tượng quy định của Luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thểm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai và Quyết định phê duyệt Phương án này. Mục đích, ranh giới sử dụng đất sau khi trúng đấu giá được thực hiện theo quy hoạch chi tiết phân lô đất ở, trích đo chỉnh lý địa chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các đối tượng quy định tại điểm trên, mục nay được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

Có đơn xin tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Mỗi hộ gia đình chỉ được cử 01 cá nhân tham gia đấu giá trên một thửa đất.

Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định; định giá tài sản; cha; mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định; định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

Cha, mẹ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Cách thức thực hiện thủ tục đấu giá: Theo thông báo, nội quy, quy chế và quy trình của Công ty tại Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 27/05/2020 đến 16h30 ngày 29/05/2020 (trong giờ hành chính).

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số tài khoản: 53210000801848 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Quảng Bình.

Bỏ phiếu trả giá tại UBND phường Quảng Phúc. Địa chỉ: phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 14h00’ ngày 01/06/2020 tại trụ sở UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.39406853 - (028) 62561989    DĐ: 0987435509

Fax: 028.39406853 - (028) 62561989

Văn phòng đại diện/Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Điện thoại: (0232) 3798555       DĐ: 0354754505

Fax: (0232) 3798555      DĐ: 0817144355

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn. Địa chỉ: Số 83A, đường Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0918.682.649.

Và tại các địa phương có thửa đất đưa ra đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết về tài sản trước khi tham gia đấu giá.

PHỤ LỤC 

Đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa thuộc dự án: Quy hoạch điểm dân cư Diên Phúc, 

phường Quảng Phúc và 02 thửa thuộc dự án Quy hoạch khu dân cư phường Quảng Phúc, thị xã 

Ba Đồn tỉnh Quảng Bình.

Ngày 1/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ảnh 1