(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Cư M’gar ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Long

Địa chỉ: Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 0262 3878899

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Cư M’gar

Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 1/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 1/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 29/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 31/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 14:00 10/03/2022 - 17:00 29/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham giá đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá số 01/2016/QH14 liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long, địa chỉ: Số 99 đường Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk để mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá - Số điện thoại liên hệ: 0947.071.217

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 01/04/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Long, địa chỉ: Số 99 đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk