(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2021 do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 03 Trần Hung Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá tài sản thanh lý 01 xe ô tô con Honda ACCORD biển số 81B-1458, đã qua sử dụng; Nơi sản xuất: Nhật Bản; Năm sản xuất: 1995; Nhãn hiệu Honda; Màu: Xanh; Số máy: F22B22710739; Số khung: 1HGCD5538SA 812257.

Giá khởi điểm tài sản: 49.500.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 24/03/2021 và 25/03/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/03/2021 đến 15 giờ 00’ ngày 29/03/2021 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01/04/2021.

Địa điểm: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Đ/c: 239 A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc Đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.