(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2021 do Phòng Tài chính – kế hoạch Quận 7 ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 23/2021/HĐDV- ĐGTS ngày 12 tháng 03 năm 2021 giữa Phòng Tài chính – kế hoạch Quận 7 và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam,

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – kế hoạch Quận 7. Địa chỉ: số 07 Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Tài sản đấu giá:

Xe đã qua sử dụng gồm:

Tài sản 1: Xe ô tô con, TOYOTA COROLLA, biển số: 51A- 0791.

Tài sản 2: Xe ô tô con, TOYOTA ZACE, biển số 51A- 1147.

Tài sản 3: Xe ô tô khách, MERCEDES MB140, biển số 51D- 0181.

Tài sản 4: Xe ô tô khách, TOYOTA HIACE, biển số 51D- 1038.

Đặc điểm tài sản:

Ngày 1/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 1
Ngày 1/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 2
Ngày 1/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 3

Nguồn gốc tài sản:

Là tài sản thanh lý theo Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thanh lý tài sản công.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

Ngày 1/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 4

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 24/03/2021 đến 17h00 ngày 26/03/2021. (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Ủy ban nhân dân Quận 7. Địa chỉ: số 07 Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 15/03/2021 đến 16h30 ngày 29/03/2021. (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 29/03/2021, ngày 30/03/2021 và ngày 31/03/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 10h00 ngày 01/04/2021.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tài sản: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Địa điểm tổ chức đấu giá, bỏ phiếu trả giá tài sản: Ủy ban nhân dân Quận 7. Địa chỉ: số 07 Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 29/03/2021, ngày 30/03/2021 và ngày 31/03/2021 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

(Lưu ý: Tài sản bán theo từng tài sản. Khách hàng tham gia có thể mua một hoặc nhiều tài sản.

Lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng các phí, lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá, các nghĩa vụ tài chính khác phải thanh toán cho Nhà nước phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá tài sản (nếu có), chi phí vận chuyển, vệ sinh tài sản trúng đấu giá do người trúng đấu giá thanh toán.

Đối với phương tiện hết niêm hạn sử dụng, Người trúng đấu giá chịu toàn bộ chi phí vận chuyên, chi phí cắt rời khung xe và đục hủy số sườn, số máy của xe và chịu mọi chi phí liên quan… đảm bảo an toàn về cháy nổ và môi trường trong quá trình xử lý.)