(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2021 do Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Thanh ủy quyền như sau:

(Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2021/ĐGMN ngày 15/3/2021)

1. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Thanh. Địa chỉ: 212 Pasteur, phường 6 (nay là phường Võ Thị Sáu), quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam. Địa chỉ: tầng 1 (trệt) và tầng 2, số 16B, lô thương mại và dịch vụ chung cư Petroland, phường Bình Trưng Đông, quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: 028.39225746.

3. Tài sản đấu giá: Hệ thống thiết bị máy lọc nước, đã qua sử dụng.

Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 334/2021/CT-TĐG/AVC ngày 22/02/2021 của Công ty TNHH Định giá Châu Á.

Tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế, “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua đấu giá tài sản. Tài sản được Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Thanh mua năm 2006 nhưng chứng từ do chuyển giao kế toán trưởng bị thất lạc, không tìm thấy.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: tài sản bán thanh lý.

4. Giá khởi điểm: 39.864.000 đồng (Ba mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi bốn nghìn đồng). Giá đã bao gồm thuế GTGT.

5. Tiền đặt trước: 7.972.800 đồng (Bảy triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn, tám trăm đồng), tương đương 20% của giá khởi điểm. Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam, số tài khoản 1801 00000 88567 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Kỳ Hòa. Nội dung: [Tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước đấu giá hệ thống thiết bị máy lọc nước, đã qua sử dụng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc, từ ngày 29/3/2021 đến ngày 31/3/2021, trong giờ hành chính. Khách hàng có thể nộp tiền đặt trước ngoài thời gian nêu trên nhưng phải trước ngày 01/4/2021.

6. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 17/3/2021 đến ngày 29/3/2021, trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.

7. Xem tài sản, hồ sơ pháp lý của tài sản: từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021 trong giờ hành chính. Xem tài sản tại lô 5 Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Xem hồ sơ pháp lý của tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.

8. Đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 17/3/2021 đến ngày 29/3/2021, trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.

9 Tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 09 giờ ngày 01/4/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam, tầng 1 (trệt) và tầng 2, số 16B, lô thương mại và dịch vụ chung cư Petroland, phường Bình Trưng Đông, quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.