(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2021 do Chi cục Thú y vùng VI ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 24/2021/HĐDV-ĐGTS ngày 15/3/2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam và Chi cục Thú y vùng VI,

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thú y vùng VI. Địa chỉ: Số 521/1 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Tài sản đấu giá:

Các loại máy móc, thiết bị văn phòng đã hư hỏng hoặc đến hạn thanh lý và các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ được sử dụng trong phòng thí nghiệm đã hư hỏng hoặc đến hạn thanh lý của Chi cục Thú y vùng VI.

Đặc điểm tài sản:

Theo Phụ lục tài sản đấu giá đính kèm Chứng thư số 64/CT-TTA.TĐG ngày 01/02/2021 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín thì tài sản đấu giá có đặc điểm như sau:

Ngày 1/4/2021, đấu giá các loại máy móc, thiết bị văn phòng đã hư hỏng tại TPHCM ảnh 1
Ngày 1/4/2021, đấu giá các loại máy móc, thiết bị văn phòng đã hư hỏng tại TPHCM ảnh 2
Ngày 1/4/2021, đấu giá các loại máy móc, thiết bị văn phòng đã hư hỏng tại TPHCM ảnh 3
Ngày 1/4/2021, đấu giá các loại máy móc, thiết bị văn phòng đã hư hỏng tại TPHCM ảnh 4
Ngày 1/4/2021, đấu giá các loại máy móc, thiết bị văn phòng đã hư hỏng tại TPHCM ảnh 5
Ngày 1/4/2021, đấu giá các loại máy móc, thiết bị văn phòng đã hư hỏng tại TPHCM ảnh 6
Ngày 1/4/2021, đấu giá các loại máy móc, thiết bị văn phòng đã hư hỏng tại TPHCM ảnh 7
Ngày 1/4/2021, đấu giá các loại máy móc, thiết bị văn phòng đã hư hỏng tại TPHCM ảnh 8

Nguồn gốc tài sản:

Là tài sản thanh lý của Chi cục Thú y vùng VI được đưa ra bán đấu giá theo Quyết định số 563/QĐ-TY-TC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt thanh lý tài sản cố định năm 2020 cho Chi cục Thú y vùng VI và Quyết định số 5263/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh lý tài sản của Chi cục Thú y vùng VI thuộc Cục Thú y.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 13.320.000 đồng (Mười ba triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng). Giá tài sản chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Tiền đặt trước: 2.664.000 đồng (Hai triệu, sáu trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 22/3/2021 đến 17h00 ngày 26/3/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức công bố giá:

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá từ 08h00 ngày 17/3/2021 đến 16h30 ngày 29/3/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước là ngày 29/3/2021, ngày 30/3/2021 và ngày 31/3/2021 (trong giờ hành chính).

Tổ chức công bố giá: vào lúc 15h00 ngày 01/4/2021.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá, công bố giá:

Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, phù hợp với quy định của quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 29/3/2021, ngày 30/3/2021 và ngày 31/3/2021 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.