(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/12/2020 do Sở Tài chính tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau:

Ngày 1/12/2020, đấu giá vật chứng vụ án tịch thu tại tỉnh Điện Biên ảnh 1
Ngày 1/12/2020, đấu giá vật chứng vụ án tịch thu tại tỉnh Điện Biên ảnh 2
Ngày 1/12/2020, đấu giá vật chứng vụ án tịch thu tại tỉnh Điện Biên ảnh 3