(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đồng Văn ủy quyền như sau:

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của Nhà Công vụ chung Huyện Ủy – UBND Huyện Đồng Văn (cơ sở Cũ) – Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. - Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ. - Thời hạn sử dụng đất: 50 năm - Diện tích khuôn viên đất: 2.000,0 m2. - Nguồn gốc tài sản: Tài sản công thuộc quản lý của UBND Huyện Đồng Văn.

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đồng Văn

Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.000 m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.000 m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.000 m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 3