(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Đội Quản lý thị trường số 1 ủy quyền như sau:

Lô tài sản gồm mắt kính, gọng kính các loại, số lượng 490

Đội Quản lý thị trường số 1

Ngày 1/11/2021, đấu giá lô kính mắt, gọng kính các loại tại thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá lô kính mắt, gọng kính các loại tại thành phố Cần Thơ ảnh 2