(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Đội Quản lý thị trường Số 12 ủy quyền như sau:
Ngày 1/11/2021, đấu giá lô điện thoại, phụ kiện điện thoại và máy móc thiết bị tại TP.HCM ảnh 1