(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Viễn thông Hà Nam ủy quyền như sau:
Ngày 1/11/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông thanh lý tại tỉnh Hà Nam ảnh 1