(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: thanh lý 04 loại máy (Máy phát hình TQT 1KW; Máy phát hình Thompson 500W; Máy phát hình VTC INTEDICO 2KW; Hệ thống VIBA hiệu ABE); là tài sản thanh lý của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận vào ngày 1/10/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: thanh lý 04 loại máy (Máy phát hình TQT 1KW; Máy phát hình Thompson 500W; Máy phát hình VTC INTEDICO 2KW; Hệ thống VIBA hiệu ABE), có đặc điểm sau:

a) Máy phát hình TQT 1KW:

- Nước sản xuất: TQT - Việt Nam;

- Năm đưa vào sử dụng: 1996;

- Tình trạng: không hoạt động.

b) Máy phát hình Thompson 500W:

- Nước sản xuất: Pháp;

- Năm đưa vào sử dụng: 1992;

- Tình trạng: không hoạt động.

c) Máy phát hình VTC INTEDICO 2KW:

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Năm đưa vào sử dụng: 1999;

- Tình trạng: không hoạt động.

d) Hệ thống VIBA hiệu ABE:

- Nước sản xuất: Ý;

- Năm đưa vào sử dụng: 2002;

- Tình trạng: không hoạt động.

Tình trạng tài sản: hư hỏng, không sử dụng được, hết niên hạn sử dụng.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng). Giá này chưa bao gồm thuế và phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/bộ (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

b) Tiền đặt trước: 13.600.000 đồng (Mười ba triệu, sáu trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 07 giờ 30 phút ngày 28/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/9/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 16/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: từ ngày 28/9/2020 đến ngày 29/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận (Số 285A, đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 16/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 01/10/2020 (thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 380/QC-TTDVĐGTS ngày 15/9/2020).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 380/QC-TTDVBĐGTS ngày 15/9/2020)