HĐQT của Công ty CP Thế giới số (Digiworld; HoSE: DGW) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu đạt 10.200 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện 2019. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 25,5% và đạt 202 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

HĐQT Digiworld cũng thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào 28/2. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/2. Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào 31/3.

Năm 2019, doanh thu thuần đạt 8.493 tỷ đồng, là mức cao nhất kể từ ngày đầu thành lập, lợi nhuận ròng đạt gần 163 tỷ đồng, tăng trên 47% so với năm trước. Với kết quả này, Digiworld đều vượt gần 19% so với kế hoạch.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản ở mức 2.419 tỷ đồng, tăng gần 9% so với đầu năm. Tiền và tiền gửi ngân hàng tăng gần 84% lên 131 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn ở mức 620 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu năm. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương 304 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 137 tỷ đồng.

Theo NDH