(BĐT) - Ban Quản lý dự án đường sắt (bên mời thầu) thuộc Bộ Giao thông vận tải vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-HNV-02.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu XL-HNV-02 là Nâng cấp ke ga, mái che ga Nam Định, ga Bỉm Sơn; nâng cấp, cải tạo các khu gian từ Nam Định đến Ninh Bình (Km86+760 - Km115+775); xây dựng hàng rào đường gom dọc tuyến thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Công trình 6 - Công ty CP Đường sắt Hà Ninh - Công ty CP Đường sắt Hà Hải với giá trúng thầu là 133,513 tỷ đồng (giá gói thầu là 133,902 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 0,3%); thời gian thực hiện hợp đồng 14 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Bên mời thầu cho biết, Gói thầu XL-HNV-02 sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Liên danh Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú - Công ty CP Đường sắt Yên Lào bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật; Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt bị loại ở bước đánh giá về tài chính. Liên danh trúng thầu đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án đường sắt.

Theo tìm hiểu, cả 3 thành viên của Liên danh trúng thầu đã từng thi công nhiều công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa thuộc lĩnh vực đường sắt.