Ngày 8/4/2019, đấu giá quyền sử dụng gian hàng kinh doanh tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2019 do Ban quản lý chợ thành phố Kon Tum ủy quyền như sau: