Ngày 7/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

(BĐT) - Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/6/2019 do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 01 bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, phường 02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có tổng diện tích 6.246,5 m2; thuộc thửa đất số 35; tờ bản đồ số 03; loại đất thương mại, dịch vụ; thời hạn cho thuê đất 50 năm; hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất khi đấu giá:

Đối với diện tích đất đấu giá để thực hiện dự án:

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (6.246,5 m2).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

Đối với diện tích đất Hoa viên hiện hữu:

- Nhà đầu tư trúng đấu giá thiết kế lại Hoa viên (trước khách sạn, nhà hàng), thông qua cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phương án thiết kế phải đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ tốt cho du khách và người dân, đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng.

- Nhà nước sẽ tạm giao phần diện tích đất Hoa viên hiện hữu là 2.500,1 m2 cho nhà đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của nhà đầu tư, sau khi xây dựng hoàn chỉnh sẽ bàn giao lại cho nhà nước quản lý (nhà nước không hoàn trả kinh phí cho nhà đầu tư).

* Thông tin về Quy hoạch:

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải lập thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai dự án theo quy hoạch Tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 16/8/2018, trong đó:

- Tầng cao xây dựng:

+ Đối với diện tích đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ (khách sạn): 12 tầng đến 18 tầng;

+ Đối với diện tích đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ khác: 05 tầng đên 07 tầng.

- Các tầng hầm của công trình được thiết kế trong phạm vi ranh giới khu đất, đảm bảo đủ diện tích đỗ xe và các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy đối với công trình.

- Đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật, vệ sinh và môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định chung.

- Các chỉ tiêu khác thực hiện quy định hiện hành.

* Tài sản gắn liền với đất:

Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng: Gồm các hạng mục:

- Khối nhà chính (trụ sở nhà làm việc): 03 tầng (diện tích sàn xây dựng: 1.321,44 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Khối nhà phụ (Trung tâm Xúc tiến đầu tư): 02 tầng (diện tích sàn xây dựng: 558,62 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Nhà xe: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 146,2 m2; kết cấu: Khung cột, kèo thép);

- Hàng rào (kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép, tường gạch);

Hiện trạng: Các hạng mục trên đã xuống cấp.

Trụ sở cũ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng: Gồm các hạng mục:

- Trụ sở làm việc: 02 tầng (diện tích sàn xây dựng: 529,2 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Hội cựu Thanh niên xung phong: 02 tầng (diện tích sàn xây dựng: 152,25 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Phòng thực hành: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 82,96 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Hội trường: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 65,88 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Dãy nhà ở tập thể (nhà kho): 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 182,4 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Nhà vệ sinh: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 24,42 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Hàng rào (Kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép, tường gạch).

Hiện trạng: Các hạng mục trên đã xuống cấp.

Cơ sở kinh doanh Nhà hàng, khách sạn Khánh Hưng: Gồm các hạng mục:

- Khách sạn 05 tầng (diện tích sàn xây dựng: 3.966,02 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Cơ sở dịch vụ khác: 03 tầng (diện tích sàn xây dựng: 380,5 m2; kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

- Cơ sở Tin học: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 57,6 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Câu lạc bộ Bida: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 618,19 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Nhà bếp: 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 164,57 m2; kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

- Hàng rào (kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép, tường gạch).

Hiện trạng: Các hạng mục trên đã xuống cấp.

* Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

- Để thực hiện dự án Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn (dự án Khu nhà hàng, khách sạn cao cấp; sau đây gọi tắt là dự án) từ hạng 4 sao trở lên theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam hiện hành;

- Thu hút các tổ chức kinh tế có năng lực và kinh nghiệm đầu tư xây dựng các công trình có quy mô lớn, góp phần chỉnh trang, nâng cấp đô thị thành phố Sóc Trăng, phục vụ tốt cho sự phát triển ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng.

* Lưu ý: Khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định, Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định thuyết minh dự án Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn (Khu nhà hàng khách sạn cao cấp) do người tham gia đấu giá lập có đáp ứng yêu cầu từ hạng 4 sao trở lên theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam hiện hành TCVN-439 1-2015.

Giá khởi điểm của tổng tài sản: 154.018.752.000 đồng (Một trăm năm mươi bốn tỷ, không trăm mười tám triệu, bảy trăm năm mươi hai ngàn đồng).

Trong đó:

- Quyền sử dụng đất: 145.146.779.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn đồng);

- Tài sản gắn liền với đất: 8.871.973.000 đồng (Tám tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

Theo Công văn số 1622/STC-GCS ngày 10/05/2019 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện đấu giá lần 2 kêu gọi đầu tư Dự án đầu tư Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn cao cấp tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo, Phường 03, thành phố Sóc Trăng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 15% (Mười lăm phần trăm) so với giá khởi điểm, cụ thể: 154.018.752.000 đồng x 15% = 23.102.812.800 đồng.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/05/2019 đến ngày 04/06/2019 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 04/06/2019 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/06/2019 đến ngày 06/06/2019 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 0791000062791 của Chi nhánh tại Sóc Trăng – Công ty TNHH TV và DV BDDGTS Nguyên Tâm mở tại Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Long hoặc bằng cam kết bảo lãnh của Ngân hàng thương mại trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00, ngày 07/06/2019. Tại Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế (nhà đầu tư trong và ngoài nước) thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và phải đảm bảo các điều kiện được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013. Không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định.

- Điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá, về cam kết tiến độ triển khai dự án:

a. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

b. Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đấu giá phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động liên quan đến việc tham gia đấu giá phải thông qua tài khoản này.

c. Nhà đầu tư chứng minh đã có kinh nghiệm, cụ thể đang triển khai xây dựng hoặc đã hoàn thành đầu tư xây dựng hoặc đang quản lý ít nhất 01 dự án cùng loại có quy mô tương đương (Khách sạn cao cấp hạng 4 sao) trở lên trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy phép xây dựng và văn bản pháp lý khác).

d. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải lập Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp, phải đạt hạng 4 sao trở lên, đồng thời gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư đề xuất dự kiến tối thiểu là 670 tỷ đồng.

e. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. Phần vốn còn lại 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

f. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thông báo của đơn vị được ủy quyền tổ chức bán đấu giá và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

g. Nhà đầu tư tham gia dự án này không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

h. Mỗi tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

i. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có cam kết triển khai và hoàn thành dự án trong thời gian không quá 04 năm kể từ thời điểm đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức có chức năng thực hiện cuộc đấu giá tài sản phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tiến độ triển khai dự án sau khi trúng đấu giá;

b. Nộp tiền đặt trước theo quy định;

c. Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư kèm bảng khái toán tổng mức đầu tư dự án, trong đó nêu rõ các nội dung về các đề xuất của nhà đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án. Lưu ý: Đề xuất quy mô khách sạn phải đảm bảo đạt yêu cầu từ hạng 4 sao trở lên (theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam hiện hành (TCVN-4391-2015)).

d. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

e. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu từ theo quy định của pháp luật không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. Phần vốn còn lại 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

f. Hồ sơ kinh nghiệm về việc đang triển khai xây dựng hoặc đã hoàn thành ít nhất 01 dự án cùng loại có quy mô tương đương (đảm bảo đạt yêu cầu từ hạng 4 sao trở lên (theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam hiện hành (TCVN-4391-2015)) trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, gồm Giấy phép xây dựng công trình hoặc văn bản văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

g. Người được tổ chức ủy quyền tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền và bản photo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân kèm theo bản chính để đối chiếu.

h. Các văn bản đã ký kết với các Tập đoàn, Công ty chuyên quản lý nhà hàng, khách sạn mang thương hiệu quốc tế (nếu có).

Thành phần hồ sơ phải có đóng dấu pháp nhân của nhà đầu tư. Hồ sơ phải đóng thùng có niêm yết; bên ngoài thùng ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của nhà đầu tư và ghi tên từng thành phần hồ sơ bên trong.

Tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với tổ chức: Nộp bản sao giấy CMND của người đại diện theo pháp luật, giấy phép đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786 để biết thêm chi tiết.