Ngày 7/3/2019, đấu giá tro bay và xỉ đáy lò tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2019 do Tổng công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Mông Dương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Năm Châu; Địa chỉ: Số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: Tổng công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Mông Dương.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 - Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

STT

Tài sảnđấu giá

Khối lượng

(mdự kiến trong 03 năm)

Đơn giá khởi điểm

(VNĐ/m3)

Tổng giá khởi điểm

(VNĐ)

I

Tro bay

I.1

Lô 1 – Lò 1A

904.017

500

452.008.500

I.2

Lô 2 – Lò 1B

904.017

500

452.008.500

I.3

Lô 3 – Lò 2A

904.017

500

452.008.500

I.4

Lô 4 – Lò 2B

904.017

500

452.008.500

II

Xỉ đáy lò

II.1

Lô 1 – Lò 1A

286.500

5.000

1.432.500.000

II.2

Lô 2 – Lò 1B

286.500

5.000

1.432.500.000

II.3

Lô 3 – Lò 2A

286.500

5.000

1.432.500.000

II.4

Lô 4 – Lò 2B

286.500

5.000

1.432.500.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá nêu trên chưa bao gồm thuế, các lệ phí, chi phí giao nhận hàng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác.

5. Lý do đấu giá: để phục vụ làm phụ gia cho vật liệu xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và tăng khả năng sử dụng bãi thải xỉ cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1.

6. Tiền mua Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá

6.1. Tiền mua Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Đối với Tro bay: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô tài sản (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn trên một hồ sơ trên 01 lô tài sản)

- Đối với Xỉ đáy lò: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô tài sản (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một hồ sơ trên một lô tài sản)

6.2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá

- Đối với Tro bay: 90.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô tài sản (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn trên một hồ sơ trên một lô tài sản)

- Đối với Xỉ đáy lò: 285.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô tài sản (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn trên một hồ sơ trên một lô tài sản)

Khách hàng có thể lựa chọn tham gia đấu giá đối với một hoặc nhiều lô tài sản đấu giá. Số lượng Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô tài sản đấu giá Khách hàng lựa chọn đăng ký tham gia đấu giá.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

7.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Mọi tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua tài sản bán đấu giá, có khả năng tài chính được pháp luật Việt Nam cho phép tham gia đấu giá và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại “Hồ sơ mời tham gia đấu giá”, quy định của pháp luật Việt Nam và không thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Trường hợp khách hàng Liên danh để tham gia đấu giá thì phải có thỏa thuận liên danh, trong đó xác định rõ đại diện cho Liên danh, quyền và nghĩa vụ của các bên Liên danh.

7.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá

- Thuộc đối tượng quy định tại Tiểu mục 7.1 Mục này;

- Có “Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản” (theo quy định tại Tiểu mục 7.3 Mục này);

7.3. Thành phần Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- “Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật” hợp lệ và đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá theo quy định tại “Hồ sơ mời tham gia đấu giá”.

- “Hồ sơ đề xuất về giá đấu giá” hợp lệ theo quy định tại “Hồ sơ mời tham gia đấu giá”.

* Khách hàng tham gia đấu giá tài sản thực hiện việc đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn theo Thông báo bán đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản quy định.

7.4. Điều kiện được tham gia đấu giá

- Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

- Có “Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật” hợp lệ và được Người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản đánh giá đạt đủ các tiêu chí đánh giá theo quy định tại Hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Có “Hồ sơ đề xuất về giá đấu giá” theo quy định tại Hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Phải nộp đầy đủ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

- Nộp đủ tiền theo quy định.

- Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

8.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực trạng tài sản đấu giá và tham khảo thông tin tài sản, hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Năm Châu từ ngày 22/02/2019 đến hết ngày 04/03/2019 (Trong giờ hành chính).

8.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 22/02/2019 đến hết ngày 04/03/2019 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm bán và tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Năm Châu.

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/03/2019 đến hết ngày 06/03/2019 (Trong giờ hành chính)

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Năm Châu:

- Số tài khoản 8411100195002 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thanh Hóa.

- Hoặc số tài khoản: 3500201017988 mở tại NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa

8.4. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 14h00 ngày 07/03/2019 tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 - Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản nêu tại Mục 4 theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 02373.711.456 – 0904.235.586.