Ngày 6/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ ủy quyền như sau: