Ngày 6/12/2019, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi từ từ công trình Lắp đặt biển báo, tên hẻm và lộ giới hẻm trên địa bàn tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hố Chí Minh phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

a. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá:

- Tên Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hố Chí Minh.

- Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá;

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân phú

- Địa chỉ: 70 A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: lúc 10 giờ 00 ngày 06/12/2019. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM).

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1 Tên tài sản:

- Trụ cũ: 981 cái.

- Biển báo cũ: 1.090 cái.

3.2 Nơi có tài sản đấu giá: Kho Công sản quận Tân Phú số 16-18 (số cũ 04) Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm: 71.940.000 đồng (Bảy mươi mốt triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng)

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản phải nộp là 20% tổng giá trị tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 03/12/2019 đến 16h00’ ngày 04/12/2019, bằng chuyển khoản.

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

+ Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

+ Tài khoản số 13810000206476

+ Mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bến Nghé.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính, từ ngày 21/11/2019 đến 16h00’ ngày 04/12/2019.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

- Xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 02 và 03/12/2019. Tại số 16-18 Đỗ Nhuận (số cũ 04), Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Là pháp nhân có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.

+ Chịu toàn bộ chi phí trong quá trình bốc vác, cân, vận chuyển tài sản ra khỏi Kho Công sản Quận.

+ Chịu trách nhiềm về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực Kho công sản Quận Tân Phú, có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phải chịu chi phí bồi thường nếu xảy ra sự cố.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đến tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam để mua hồ sơ đấu giá.