Ngày 4/3/2019, đấu giá gỗ tròn nhóm IV, VII, VIII tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn (Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn) ủy quyền như sau: