Ngày 31/10/2019, đấu giá công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải tại tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Quang Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ. Địa chỉ: Số nhà 1155A, Đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị thực hiện đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Quang Minh. Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá: Công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn Phú Thọ. Địa chỉ: Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng). Giá trên là giá tối thiểu đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến việc mua bán chuyển nhượng tài sản.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đăng ký mua và nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 28/10/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Quang Minh (Trong giờ hành chính).

- Điều kiện và cách thức đăng ký: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự, mua và nộp hồ sơ tại công ty.

- Phương thức: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21, 22/10/2019 tại nơi có tài sản.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 1.200.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 28, 29, 30/10/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 4211.0000.280703 của Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Quang Minh tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00, ngày 31/10/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Quang Minh.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với công ty theo địa chỉ trên.

Điện thoại: 02103.853838; 0934.44.38.38.