Ngày 3/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 03 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn (địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn, như sau:

1) Khu đất giáp bà Lê Thị Đầy, tọa lạc tại ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 1.897,1m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 06, tờ bản đồ số 30 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 17/10/2017).

- Giá khởi điểm: 878.822.100đồng (Tám trăm bảy mươi tám triệu tám trăm hai mươi hai ngàn một trăm đồng).

2) Khu đất lâu năm khác, tọa lạc tại ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất cho thuê: 1.144m2 đất, thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 09, (Theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 04/5/2019).

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) (Ưu tiên dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Theo Thông báo số 34/TB-VPUBND ngày 31/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 50 năm): 216.216.000đồng (Hai trăm mười sáu triệu hai trăm mười sáu ngàn đồng).

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo Văn bản số 670/UBND-KT ngày 03/9/2019 của UBND H.Tri Tôn, cụ thể như sau:

+ Phải có Quyết định phê duyệt phương án đầu tư trang trại cây ăn quả, cây chuối cấy mô ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp, theo Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.

+ Đang thực hiện dự án trồng chuối cấy mô tại xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án.

(Theo Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai).

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá: Khi triển khai loại hình sản xuất kinh doanh phải phù hợp quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 30/9/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 19 và 20/9 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:

- Khu đất (1): 500.000đồng/1 hồ sơ.

- Khu đất (2): 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.