Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 109311 được Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/01/2006;

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 70; Tờ bản đồ số: 05;

- Diện tích: 42m2 (Bằng chữ: Bốn mươi hai mét vuông);

- Hình thức sử dụng đất: Riêng: 42m2; Chung: Không m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất:

Nhà cấp 4C, xây gạch, 01 tầng, 42m2

Địa chỉ tài sản tại: 25H Hẻm Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giá khởi điểm của tài sản là: 886.389.000 đồng (Tám trăm tám sáu triệu ba trăm tám mươi chín nghìn đồng).

Nguồn gốc: Tài sản của Ông: Nguyễn Hoàng số Hộ chiếu số: B 9061616 và Bà: Lâm Thuý Hồng CMND số: 230 020 435; Cư trú: Tổ 04, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai - Phòng giao dịch thành phố Pleiku chuyển giao bán đấu giá theo Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng đã được bên có tài sản và BIDV Nam Gia Lai thống nhất công chứng 27/09/2019.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 21 và 22/11/2019 trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 26/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm của tài sản, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai số: 6201 0000 788208 tại BIDV – CN Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 26/11/2019, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.